شومینه های بدون دوده و خاکستر

یک سوال مشترک در میان بسیاری از مشتریانی درباره دوده، خاکستر و کثیفی های ناشی از شومینه های سنتی است که بیشتر مردم بخاطرآنها از شومینه های سنتی خودرضایت ندارند ولی باید بشما بگویم که شومینه های اتانولی در 99 درصد موارد هیچ دوده ای تولیید نمی کند که در این جا دلایل آنرا برای شما توضیح می دهیم.

اتانول، سوخت پاک (سبز) است.

  • مبنای شومینه های اتانولی، سوخت اتانول می باشد که بعنوان سوخت پاک وتجدیدپذیر که منشا گیاهی دارد، شناخته شده که همین امر موجب میشود در اثر احتراق این سوخت فقط گرما، بخار آب و مقدار بسیار کمی دی اکسیدکربن که معادل سوختن 2 شمع است تولید شود و به همین دلیل است که شومینه های اتانولی نیازی به دودکش ندارند.

  • اما بایدبه جرات بگویم که نمی توان از بوجود آمدن دوده با سطوحی که شعله با آن بصورت مستقیم تماس دارد جلوگیری کرد، البته این اتفاق بسیار نادر است که شعله شومینه با سطوحی مثل دیوار تماس مستقیم داشته باشد.

    دلیل دیگری که به اتانول سوخت پاک و یاسبز می گویند این است که نه تنها این سوخت دوده وخاکستر تولید نمی کند بلکه در خانه ای که از شومینه های اتانولی استفاده میکنند هیچ بوی نامطبوع و گاز سمی که باعث کسالت وسردرد گردد حس نمی شود و میتوانید از هوای مطبوع و پاک لذت ببرید.

    در نهایت باید بشما بگویم اگر از شومینه های اتانولی با سوخت استاندارد استفاده می کنید نگران دوده و آلودگی بر روی دیوارها وسطوح سفید خود نباشید و بدون حس کردن بوی نا مطبوع و یا گاز سمی، از گرمای آن در کنار خانواده خود لذت ببرید.

    جهت مشاهده محصولات و اطلاعات بیشتر کلیک نمایید

    آرزوی ما دلگرمی شما